eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu SF-ZUR (2)

Typ: SF-ZUR (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: SprFin
Opis: Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Podstawa prawna: Dz. U. z 2018 r. poz. 395
Okres obowiązywania: od: 2019-09-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): https://www.gov.pl/attachment/18fada7e-ae7d-4ebb-b395-abdd185ea6fb
https://www.gov.pl/attachment/12bfc3de-933b-4b60-9967-a439a453fee2

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023