eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu SF-SIN (2)

Typ: SF-SIN (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: SprFin
Opis: Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
Podstawa prawna: Dz. U. z 2018 r. poz. 395
Okres obowiązywania: od: 2019-09-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): https://www.gov.pl/attachment/2b4ddfaf-9d92-4d3b-9cdb-9cd6db314684
https://www.gov.pl/attachment/76f8a038-bcc3-42e7-9466-c6de2af10a0c

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023