eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu SF-JOP (2)

Typ: SF-JOP (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: SprFin
Opis: Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)
Podstawa prawna: Dz. U. z 2018 r. poz. 395
Okres obowiązywania: od: 2019-09-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): https://www.gov.pl/attachment/4fec50cc-e8fa-4b76-88b8-d9a5635a0a75
https://www.gov.pl/attachment/27442750-0b92-4d4a-a9a2-ca2939394bbc

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023