eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu SF-JIN (2)

Typ: SF-JIN (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: SprFin
Opis: Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
Podstawa prawna: Dz. U. z 2018 r. poz. 395
Okres obowiązywania: od: 2019-09-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): https://www.gov.pl/attachment/1170b1ee-5b78-42b3-8e09-a82adc39bd7d
https://www.gov.pl/attachment/419a55e1-ed6f-4e81-bfde-4968c066d912

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023