eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu SF-JIN (1)

Typ: SF-JIN (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: SprFin
Opis: Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
Podstawa prawna: Dz. U. z 2018 r. poz. 395
Okres obowiązywania: od: 2018-10-01 do: 2019-08-31
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6464789/JednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-0.xsd
https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6464789/JednostkaInnaWZlotych(1)_v1-0.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023