eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu SD-Z2 (3)

Typ: SD-Z2 (3)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2008 r., nr 235, poz. 1590
Okres obowiązywania: od: 2009-01-01 do: 2011-10-22
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198663/SD-Z2(3)_v1-0.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023