eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu PIT-23 (6)

Typ: PIT-23 (6)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: PIT
Opis: Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
Podstawa prawna: Dz.U. z 2011 r., nr 251, poz. 1504
Okres obowiązywania: od: 2012-01-01 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2011/12/12/728/schemat.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2021