eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu ORD-W1 (3)

Typ: ORD-W1 (3)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będących nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)
Podstawa prawna: Dz.U. z 2013 r., poz. 190
Okres obowiązywania: od: 2013-02-01 do: 2015-12-31
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2013/08/22/1282/schemat.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023