eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu ORD-W1 (1)

Typ: ORD-W1 (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będących nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)
Podstawa prawna: Dz.U. z 2005 r., nr 201, poz. 1664
Okres obowiązywania: od: 2006-01-01 do: 2011-12-31
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198623/ORD-W1(1)_v2-0.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023