eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu ORD-U (5)

Typ: ORD-U (5)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
Podstawa prawna: Dz.U. z 2015 r., poz. 2209
Okres obowiązywania: od: 2016-01-01 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU1
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2016/03/03/3193/schemat.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023