eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu ORD-U (2)

Typ: ORD-U (2)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
Podstawa prawna: Dz.U. z 2008 r., nr 93, poz. 588
Okres obowiązywania: od: 2008-07-01 do: 2011-12-31
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU1
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198623/ORD-U(2)_v1-1.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023