eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu ORD-U (1)

Typ: ORD-U (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
Podstawa prawna: Dz.U. z 2002 r., nr 240, poz. 2061
Okres obowiązywania: od: 2003-01-01 do: 2008-06-30
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198623/ORD-U(1)_v2-0.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2021