eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu ORD-TK (1)

Typ: ORD-TK (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób
Podstawa prawna: Dz.U. z 2002 r., nr 240, poz. 2061
Okres obowiązywania: od: 2003-01-01 do: 2011-12-31
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU1
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198623/ORD-TK(1)_v2-1.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023