eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu ORD-HZ (4)

Typ: ORD-HZ (4)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz. 354
Okres obowiązywania: od: 2017-03-01 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu: Info o podpisie
Schema (XSD):

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023