eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu CIT-ST (7)

Typ: CIT-ST (7)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: CIT
Opis: Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2007 r., nr 230, poz. 1693
Okres obowiązywania: od: 2008-01-01 do: 2021-03-12
Lista załączników: Informacja CIT-ST/A
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2012/03/01/783/schemat.xsd
http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198615/CIT-ST(7)_v1-0.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2013/01/17/1082/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2014/01/02/1449/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2015/02/06/2041/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2017/01/05/3810/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2017/01/05/3811/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2018/06/29/5479/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2019/02/06/6905/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2020/02/07/9118/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/26/10314/schemat.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023