eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu CIT-8ST (1)

Typ: CIT-8ST (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: CIT
Opis: Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Podstawa prawna:
Okres obowiązywania: od: 2022 do: bieżący
Lista załączników: Informacja CIT/A
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/09/11887/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2024/01/05/13094/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2024/04/08/13386/schemat.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023