eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu CIT-6R (2)

Typ: CIT-6R (2)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: CIT
Opis: Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2011 r., nr 265, poz. 1575
Okres obowiązywania: od: 2010-01-01 do: 2014-12-31
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2012/01/17/757/schemat.xsd
http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198615/CIT-6R(2)_v1-0.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2021