eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu CIT-6R (1)

Typ: CIT-6R (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: CIT
Opis: Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2006 r., nr 243, poz. 1761
Okres obowiązywania: od: 2007-01-01 do: 2009-12-31
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198615/CIT-6R(1)_v1-1.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023