eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu CEIDG-1 (5)

Typ: CEIDG-1 (5)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2011 r., nr 131, poz.764
Okres obowiązywania: od: 2018-04-30 do: 2019-11-24
Lista załączników: Część CEIDG-MW
Część CEIDG-PN
Część CEIDG-POPR
Część CEIDG-RB
Część CEIDG-RD
Część CEIDG-SC
Część CEIDG-ZS
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu: Info o podpisie
Schema (XSD):

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023