eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Nowe wersje sprawozdań finansowych.

Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe wersje struktur sprawozdań finansowych, które obowiązują od 1 września 2019. Lista tych struktur jest dostępna tutaj.

Nalezy zauważyć, że sprawozdania finansowe, w których pole "Data sporządzenia" zawiera datę sprzed 1 września powinny być sporządzane w oparciu o stare struktury. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy takie sprawozdanie będzie przekazywane, ani za jaki okres zostało sporządzone.

Jeżeli przygotowali Państwo sprawozdanie w oparciu o stare struktury, to w naszym programie można łatwo uaktualnić je do najnowszej wersji. Wystarczy w tym celu utworzyć nowe sprawozdanie w najnowszej wersji, a następnie wczytać do niego plik XML ze starym sprawozdaniem (menu Formularz, polecenie Wczytaj z pliku).

Wprowadzone zmiany

  • Wprowadzono konieczność podawania numeru NIP jednostki, bez wzgledu na to, gdzie sprawozdanie będzie złożone. Numer KRS jest opcjonalny.
    UWAGA: Jeżeli sprawozdanie ma być przekazane do KRS, to należy podać także numer KRS. W przeciwnym wypadku sprawozdanie nie zostanie przyjete.
  • Zmieniono kolejność i znaczenie elementów sprawozdania zawierajacych opis zasad (polityki) rachunkowości. Przy aktualizacji sprawozdania do najnowszej wersji proszę sprawdzić poprawność danych w wprowadzeniu na zakładce nr 7 (jednostka inna) lub 6 (jednostka mała i mikro).
  • UWAGA: nowe struktury zawierają błąd, który nie pozwala na podanie kwot w rachunku przepływów w punktach A, B i C. W naszym programie należy te pola wypełnić zerami. W przeciwnym wypadku weryfikacja poprawności zgłosi błąd.

W wypadku pytań związanych z powyższą zmianą prosimy o kontakt.

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023