eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Koniec obsługi algorytmu SHA-1

Ministerstwo Finansów informuje, że od 2 lipca 2018 nie będzie możliwa wysyłka deklaracji z podpisem bazującym na funkcji skrótu SHA-1.
Wynika to z wejścia w życie z dniem 1 lipca 2018r. artykułu 137 Ustawy z dn. 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. ,poz. 1579):

„Art. 137. Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu."

Komunikaty Ministerstwa Finansów w tej sprawie sa dostepne na stroniach aktualności e-Deklaracji.

W związku z powyższym od wersji 5.3.59 program eDek - zgodnie ze specyfikacja techniczną bramki e-Deklaracje - będzie korzystał tylko z algorytmu SHA-256.

UWAGA

Może okazać się konieczna aktualizacja oprogramowania do obsługi podpisu kwalifikowanego. Proszę w tej sprawie kontaktować się z wystawcą podpisu.

W wypadku pytań związanych z powyższą zmianą prosimy o kontakt.

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023