eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Zmiany w zasadach importu deklaracji z plików tekstowych

Począwszy od wersji 5.2.6 wprowadziliśmy zmiany z akceptowanych formatach plików tekstowych, które można zaimportować do naszego programu. Celem tych zmian jest ułatwienie Państwu przygotowywania tych plików.

Opis zmian

Główną zasadą było dopasowanie akceptowanych formatów do formatów tworzonych przez popularne narzędzia takie jak Microsoft Excel.

W programie Microsoft Excel dane arkusza można zapisać w pliku tekstowym jako:

  • Tekst (rozdzielany znakami tabulacji) (*.txt)
  • CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv)
typy plików przy zapisie arkusza

UWAGA: W tym drugim wypadku znakiem rozdzielającym będzie średnik (;), a nie przecinek!

Należy pamietać, że jeśli w danych występuje znak separatora, to należy je objąć cudzysłowem, jak w poniższym przykładzie, gdzie nazwa firmy została zamknieta w cydzysłów, gdyż zawierała średnik bedący znakiem rozdzielającym:

użycie ograniczników tekstu

Aby wyeliminować konieczność stosowania cudzysłowów w roli ograniczników tekstu, wybraliśmy znak tabulacji jako preferowany znak separatora pól, jako że jego występowanie z treści pól jest mało prawdopodobne.

Zatem zalecany format plików tekstowych to:

separator pól tabulator
znak dziesiętny przecinek (,)
ogranicznik tekstu brak

Pełna treść specyfikacji importu dostępna jest tutaj (plik PDF).

Oto przykład (umiejscowienie znaków tabulacji zostało uwidocznione strzałkami):

użycie tabulatorów jako ograniczników tekstu

W takim wypadku w programie należy odpowiednio wypełnić opcje importu:

okno z ustawieniami prametrów pliku tekstowego

Powyższe ustalenia dotyczą także importu danych do deklaracji wielopozycyjnych (więcej szczegółów tutaj) oraz transferu danych poprzez schowek.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią Państwu przygotowywanie plików tekstowych i ich import do naszego programu. Należy podkreślić, że w programie nadal można importowac pliki przygotowane w oparciu o wczesniej obowiązującą specyfikację.

W wypadku pytań lub sugestii - prosimy o kontakt.

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023