Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - wysyłka testowa

Wysyłka testowa

Do czasu uruchomienia pełnej funkcjonalności bramki testowej Ministerstwo Finansów dopuszcza korzystanie z bramki produkcyjnej w celu przetestowania wysyłania plików JPK.

Oto oryginalny komunikat Ministerstwa Finansów

Aby przesłany plik JPK został uznany za testowy, w polu NIP należy wprowadzić same jedynki. Testowy plik JPK musi być podpisany prawidłowym podpisem kwalifikowanym.

Przykład

Aby przetestować wysyłkę plików JPK należy:

Pliki JPK zawierające w polu NIP same jedynki, będą w programie traktowane jako testowe, więc program pozwoli na ich usuwanie nawet po wysłaniu i pobraniu potwierdzenia UPO.

Zapraszamy do przetestowania tej funkcjonalności - już teraz pobierz nasz program!