Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - import

Informacje ogólne

Obsługa plików JPK w programie eDek - Elektroniczne Deklaracje umożliwia import danych zarówno z plików XML jak i z plików CSV. A także pozwala na wygodne przenoszenie danych z arkuszy kalkulacyjnych poprzez schowek.

Import plików XML

Struktura plików XML powinna być zgodna z wymaganiami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w formie schem (XSD), które są dostępne pod tym adresem.

Demonstracja:

Import danych z plików CSV/TXT

W naszym programie jest możliwość zaimportowania danych z pliku CSV bezpośrednio do wybranej listy na formularzu JPK. Pliki CSV powinny mieć określoną strukturę w zależności od rodzaju listy do której będą importowane.

Demonstracja:

Przeniesienie danych z arkusza kalkulacyjnego do formularza JPK

Dane z arkusza kalkulacyjnego można wygodnie przenieśc do formularza JPK poprzez schowek. Arkusz powinien mieś określona strukturę w zależności od rodzaju listy do której dane mają być przeniesione - patrz niżej

Oto jak to można zrobić:

Określanie wymaganej struktury plików CSV i arkuszy kalkulacyjnych

Aby poznać wymagana strukturę pliku CSV lub arkusza kalkulacyjnego należy wykonać operację odwrotną. Mianowicie:

W wypadku arkusza kalkulacyjnego, z menu podręcznego należy wybrać polecenie "Kopiuj wszystko", a nastepnie utworzyć nowy arkusz i wybrac polecenie "Wklej".

Obowiązuje ogólna zasada według której kolejność kolumn w pliku CSV lub arkuszu powinna być zgodna z kolejnością ich występowania na ekranie formularza JPK.

Przykład listy ewidencji sprzedaży pliku JPK_VAT:

Nr kolumny Opis
1 L.p.
2 Data wystawienia
3 Data sprzedaży
4 Nr dokumentu
5 Nabywca
6 Adres nabywcy
i tak dalej...

Okno edycji pozycji na liście ewidencji sprzedaży JPK_VAT:

Fragment arkusza kalkulacyjnego z kolumnami odpowiadajacymi pozycjom ewidencji sprzedaży:

Formatowanie danych powinno być zgodne z ustawieniami systemu Windows. Ogólne zasady zostały opisane tutaj.