Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Informacje ogólne

W związku z obowiązkiem sporządzania i przekazywania organom skarbowym danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, zaimplementowaliśmy obsługę formularzy JPK pozwalającą na sporządzanie i przekazywanie JPK zarówno drogą elektroniczną, jak i na nośnikach danych.

Od wersji programu 5.3.0 dostępne są produkcyjne wersje plików JPK:

Wszystkie formularze JPK pozwalaja na:

Wysyłka testowa

Ministerstwo Finansów udostępniło mozliwość przetestowania wysyłki przy użyciu środowiska produkcyjnego.
szczegóły

Obsługa dużych plików JPK

Program pozwala na obsługe plików JPK o rozmiarach do 2GB. Praca z tak dużymi plikami wymaga spełnienia kilku dodatkowych warunków.
szczegóły

Import danych z Excela (oraz plików CSV/TXT)

W naszym programie jest możliwość przeniesienia danych z arkusza Excel poprzez schowek lub plik CSV bezpośrednio do wybranej listy w pliku JPK.
szczegóły