Informacje o formularzu VZM-1 (2)

Typ: VZM-1 (2)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: VAT
Opis: Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r. do 31.12.2007r.
Podstawa prawna: Dz.U. z 2007 r., nr 23, poz. 138
Okres obowiązywania: od: 2007-03-05 do: 2007-12-31
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):