Informacje o formularzu VZM-1 (1)

Typ: VZM-1 (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: VAT
Opis: Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r. do 31.12.2007r.
Podstawa prawna:
Okres obowiązywania: od: do: 2007-03-04
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):