Informacje o formularzu VIN-R (2)

Typ: VIN-R (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: VAT
Opis: Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
Podstawa prawna: Dz.U. z 2014 r., poz. 1171
Okres obowiązywania: od: 2015-01-07 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2015/01/07/1967/schemat.xsd