Informacje o formularzu VAT-9M (10)

Typ: VAT-9M (10)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: VAT
Opis: Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Podstawa prawna: Dz.U. z 2020 r., poz. 1626
Okres obowiązywania: od: 2020-10 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2020/09/22/9927/schemat.xsd