Informacje o formularzu VAT-8 (3)

Typ: VAT-8 (3)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: VAT
Opis: Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Podstawa prawna: Dz.U. z 2009 r., nr 222, poz. 1763
Okres obowiązywania: od: 2010-01 do: 2011-12
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198667/VAT-8(3)_v1-0.xsd