Informacje o formularzu VAT-25 (1)

Typ: VAT-25 (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: VAT
Opis: Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
Podstawa prawna: Dz.U. z 2004 r., nr 84, poz. 786
Okres obowiązywania: od: 2004-05-01 do: 2012-07-23
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):