Informacje o formularzu TYT-3 (1)

Typ: TYT-3 (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
Podstawa prawna: Dz.U. z 2003 r., nr 9, poz. 106
Okres obowiązywania: od: 2003-02-01 do:
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):