Informacje o formularzu SF-EMI (1)

Typ: SF-EMI (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: SprFin
Opis: Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla emitentów
Podstawa prawna: Dz. U. z 2018 r. poz. 395
Okres obowiązywania: od: 2019-09-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): https://www.gov.pl/attachment/931316ff-d6f7-49ce-861c-5eec80d3661c