Informacje o formularzu PSD-1 (2)

Typ: PSD-1 (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2020 r., poz. 2333
Okres obowiązywania: od: 2021-01 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/26/10315/schemat.xsd