Informacje o formularzu PPS-1 (1)

Typ: PPS-1 (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Pełnomocnictwo szczególne
Podstawa prawna: Dz.U. z 2015 r., poz. 2330
Okres obowiązywania: od: 2016-01-01 do: 2017-02-28
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):