Informacje o formularzu PIT-R (17)

Typ: PIT-R (17)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: PIT
Opis: Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Podstawa prawna: Dz.U. z 2014 r., poz. 1634
Okres obowiązywania: od: 2014 do: 2014
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2014/12/08/1884/schemat.xsd