Informacje o formularzu PIT-8CZ (8)

Typ: PIT-8CZ (8)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Zbiorcze
Opis: Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2015 r., poz. 1998
Okres obowiązywania: od: 2015 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2016/01/05/3056/schemat.xsd