Informacje o formularzu PIT-37 (26)

Typ: PIT-37 (26)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Rozliczenie roczne
Opis: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
Podstawa prawna: Dz.U. z 2019 r., poz.2434
Okres obowiązywania: od: 2019 do: bieżący
Lista załączników: Informacja PIT-D
Informacja PIT-O
Oświadczenie PIT-2K
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2019/12/23/8984/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2020/01/15/9019/schemat.xsd