Informacje o formularzu PIT-36LS (15)

Typ: PIT-36LS (15)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Rozliczenie roczne
Opis: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
Podstawa prawna: Dz.U. z 2018 r., poz.2236
Okres obowiązywania: od: 2018 do: bieżący
Lista załączników: Informacja PIT/B
Informacja PIT/BR
Informacja PIT/MIT
Informacja PIT/Z
Informacja PIT/ZG
Sprawozdanie SPR/MT
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/10/6352/schemat.xsd