Informacje o formularzu PIT-2A (4)

Typ: PIT-2A (4)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: PIT
Opis: Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2013 r., poz. 1054
Okres obowiązywania: od: 2013-09-26 do: 2017-01-11
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):