Informacje o formularzu PIT-16 (13)

Typ: PIT-16 (13)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: PIT
Opis: Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2014 r., poz. 1734
Okres obowiązywania: od: 2015-01-01 do: 2015-12-31
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2014/12/12/1920/schemat.xsd