Informacje o formularzu PIT-11Z (24)

Typ: PIT-11Z (24)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Zbiorcze
Opis: Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Podstawa prawna: Dz.U. z 2018 r., poz.2237
Okres obowiązywania: od: 2018 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/10/6357/schemat.xsd