Informacje o formularzu PCC-4/A (1)

Typ: PCC-4/A (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Informacja o pozostałych podatnikach
Podstawa prawna: Dz.U. z 2019 r., poz. 1069
Okres obowiązywania: od: 2019-07 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2020/02/21/9127/schemat.xsd