Informacje o formularzu PCC-3/A (3)

Typ: PCC-3/A (3)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Informacja o pozostałych podatnikach
Podstawa prawna: Dz.U. z 2015 r., poz. 1999
Okres obowiązywania: od: 2016-01-01 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/11/2972/schemat.xsd