Informacje o formularzu PCC-3/A (2)

Typ: PCC-3/A (2)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Informacja o pozostałych podatnikach
Podstawa prawna: Dz.U. z 2014 r., poz. 940
Okres obowiązywania: od: 2014-09-01 do: 2015-12-31
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2014/09/25/1778/schemat.xsd