Informacje o formularzu PCC-3 (1)

Typ: PCC-3 (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2006 r., nr 243, poz. 1764
Okres obowiązywania: od: 2007-01-01 do: 2008-12-31
Lista załączników: Informacja PCC-3A
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198635/PCC-3(1)_v1-0.xsd