Informacje o formularzu PCC-2 (4)

Typ: PCC-2 (4)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
Podstawa prawna: Dz.U. z 2008 r., nr 234, poz. 1577
Okres obowiązywania: od: 2009-01-01 do: 2011-12-31
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198635/PCC-2(4)_v1-0.xsd