Informacje o formularzu ORD-WS (2)

Typ: ORD-WS (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz. 353
Okres obowiązywania: od: 2017-03-01 do: bieżący
Lista załączników: Załącznik ORD-WS/A
Załącznik ORD-WS/B
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):