Informacje o formularzu ORD-IN (2)

Typ: ORD-IN (2)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2008 r., nr 237, poz. 1662
Okres obowiązywania: od: 2009-01-01 do: 2011-03-31
Lista załączników: Załącznik ORD-IN/A
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):