Informacje o formularzu NIP-7 (3)

Typ: NIP-7 (3)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: NIP
Opis: Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
Podstawa prawna: Dz.U. z 2014 r., poz.1665
Okres obowiązywania: od: 2014-12-01 do: 2017-12-31
Lista załączników: Lista adresów
Lista NIP-ów
Lista rachunków
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2014/12/01/1866/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2014/12/19/1936/schemat.xsd